การตกเลือดหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

การตกเลือดหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

การตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสาเหตุการตายของมารดาอันดับต้นๆของโลก ในปัจจุบันพบว่ามีคุณแม่มากถึง 4% ที่เกิดการตกเลือด และส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ผ่าคลอด ภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่กำลังคลอดบุตร หรืออาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้คลอดบุตรไปแล้ว ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์อย่าทันถ่วงที

นิยามของการตกเลือดหลังคลอด

การตกเลือดหลังคลอด คือ การเสียเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มล.(มิลลิลิตร) ในมารดาที่คลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ หรือคลอดทางช่องคลอด หรือการเสียเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 1000 มล. (มิลลิลิตร) ในมารดาที่คลอดบุตรด้วยวิธีการผ่าตัด หรือภาวะที่มีเลือดออกหลังคลอดจนทำให้เกิดการซีด วิงเวียนศีรษะ ความดันเลือดลดลงต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเบา เลือดออกเป็นจำนวนมาก ภาวะไตวาย หรืออาการผิดปกติอื่นๆในมารดาที่คลอดบุตรเรียบร้อยแล้ว

2

สาเหตุที่ทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด

ภาวะตกเลือดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอดอาจจะมีสาเหตุมาจาก :

 1. มดลูกหดรัดตัวไม่ดี อาจพบได้จากการคลอดที่ใช้เวลานาน หรือการคลอดที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป
 2. การฉีกขาดในช่องคลอด เนื้อเยื่อในช่องคลอด หรือ หลอดเลือดในมดลูก
 3. ภาวะรกเกาะต่ำ
 4. การตกค้างของเศษรก พบมากในมารดาที่มีรถขนาดใหญ่
 5. ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
 6. การผ่าคลอดที่มีพังพืดเยอะ

ภาวะตกเลือดภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดอาจจะมีสาเหตุมาจาก :

 1. การติดเชื้อในโพรงมดลูก
 2. ภาวะรกเกาะต่ำ
 3. เลือดออกจากแผลที่ช่องคลอด
 4. สาเหตุอื่นๆ เช่น มะเร็ง หรือเนื้องอก

การรักษาการตกเลือดหลังคลอด

 1. การรักษาตามอาการ เช่น การให้สารน้ำชดเชย หรือให้เลือดตามระดับความรุนแรง
 2. การรักษาจากต้นเหตุที่ทำให้เกิดการตกเลือด เช่น การรักษาโดยการให้ยา การขูดมดลูก หรือในบางกรณีอาจจะต้องมีการตัดมดลูกออกเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ความรุนแรงของการตกเลือดนั้นจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

ความรุนแรงของการตกเลือดนั้นอาจจะเกิดความรุนแรงจนกระทั่งเป็นอันตรายจนทำให้มารดาเกิดการเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ระดับความรุนแรงนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณการเสียเลือด ระยะเวลาในการเสียเลือด ความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์

การป้องกันไม่ให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด

การป้องกันไม่ให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดอาจจะป้องกันได้โดยที่มารดาควรต้องได้รับยาบำรุง เพื่อให้เลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และรักษาสภาวะเลือดจางก่อนคลอด บางครั้งอาจต้องให้เลือดด้วย หากพบภาวะเลือดจากขณะตั้งครรภ์ครบกำหนด นอกจากนี้มารดาควรให้ความร่วมมือด้วยการไปพบแพทย์ตามนัดและรับประทานวิตามินบำรุงครรภ์อย่างสม่ำเสมอ ก่อนคลอดมารดาควรศึกษาวิธีการเบ่งคลอดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดการยืดเยื้อในการคลอด ภายหลังการคลอดมารดาจะได้รับคำแนะนำในการนวดคลึงมดลูกด้วยตนเองจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้มดลูกหดตัวได้ดียิ่งขึ้น

บทความยอดนิยม