ข้าราชการและลูกจ้างราชการเฮ คุณพ่อได้สิทธิ์ลาคลอด 15 วัน

ข้าราชการและลูกจ้างราชการเฮ คุณพ่อได้สิทธิ์ลาคลอด 15 วัน

อ่านไม่ผิดค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติให้คุณพ่อที่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างราชการ มีสิทธิ์ลาคลอดเพื่อไปช่วยคุณแม่เลี้ยงและดูแลลูกได้เป็นเวลา 15 วัน พร้อมกับได้รับเงินเดือน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากภรรยาแนบมาด้วย (มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นสามีและภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) จากนั้นให้ยื่นใบลาเพื่อขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันหลังคลอดบุตร

3

สำหรับการให้คุณพ่อที่เป็นราชการและลูกจ้างราชการมีสิทธิ์ลาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกได้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว ลดอัตราการหย่าร้าง ช่วยลดอาการซึมเศร้าหลังคลอด หรือที่เรียกว่า Baby blue ของคุณแม่ การที่คุณพ่อได้รับสิทธิ์นี้ถือเป็นโอกาสดีมากทีเดียวเมื่อได้รับสิทธิ์นี้แล้วคุณพ่อควรใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง ไม่เอาวันลาไปทำอย่างอื่นกันนะคะ

บทความยอดนิยม