ทำอย่างไรเมื่อลูกพูดไม่ชัด

ทำอย่างไรเมื่อลูกพูดไม่ชัด

หลายๆครอบครัวต้องต้องเคยประสบปัญหาที่ว่า เมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวเล็กเริ่มพูดแล้ว ทำไมลูกถึงพูดไม่ชัดเอาเสียเลย ตอนช่วงวัย 1 – 2 ขวบ หากพูดไม่ชัดนั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่หากลูกเข้าสู่วัยอนุบาลแล้วยังพูดไม่ชัดอยู่ ในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันพูดชัดกันหมด คุณพ่อคุณแม่ก็คงจิตตกไม่น้อยใช่ไม๊คะ เรามาดูสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวเล็กพูดไม่ชัด และแนวทางการแก้ไขกันเลยค่ะ

1

ลูกพูดไม่ชัดอาจเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

การที่ลูกพูดไม่ชัดนั้น อาจจะเกิดได้จาก 2 สาเหตุ

  1. พูดไม่ชัดเพราะว่าอวัยวะที่ใช้ในการพูดมีความผิดปกติ อย่างเช่น เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ลิ้นไก่สั้น ลิ้นแข็งเคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติซึ่งเกิดจากความพิการทางสมอง เป็นต้น
  2. พูดไม่ชัดเพราะว่าหูผิดปกติ
  3. อวัยวะที่ใช้ในการพูดปกติ แต่พูดไม่ชัดเพราะว่า
  • ขาดการฝึกออกเสียงที่ถูกต้อง
  • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนพูดไม่ชัด หรือสมาชิกในครอบครัวมีคนพูดไม่ชัด
  • เด็กเรียกร้องความสนใจ

เด็กอายุเท่าไหร่ที่พูดไม่ชัดแล้วจะถือว่าผิดปกติ

โดยปกติแล้วเด็กเล็กประมาณ 1 ขวบจะเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มฝึกพูด เด็กจะยังพูดไม่ค่อยชัดนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเด็กจะพัฒนาด้านการพูดและภาษาไปจนถึงวัยประมาณ 7 ขวบ เรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงวัยไหน ควรจะพูดตัวอักษรไหนได้ชัดบ้าง หากเมื่อเทียบตามช่วงวัยแล้วพูดตัวอักษรนั้นๆไม่ชัด ให้ถือว่าเป็นการพูดไม่ชัดแบบที่มีความผิดปกติ

ช่วงอายุเสียงที่พูดได้ชัด
2 – 2 ขวบครึ่งม, น, ห, ย, ด, อ

วรรณยุกต์ เสียงสระ ส่วนใหญ่

2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบเพิ่มเสียง ว,บ,ก,ป

วรรณยุกต์ ทั้งหมด

3 ขวบ – 3 ขวบครึ่งเพิ่ม ท,ต,ล,จ,ผ

เสียงสระ และ แม่สะกด ทั้งหมด

3 ขวบครึ่ง – 4 ขวบเพิ่ม ง, ค
4 ขวบ – 4 ขวบครึ่งเพิ่ม ฝ
4 ขวบครึ่ง – 5 ขวบเพิ่ม ช
5 ขวบ – 5 ขวบครึ่งเพิ่ม ส
อายุเกินกว่า 7 ขวบเพิ่ม ร

ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยแก้ไขอาการพูดไม่ชัดของลูกได้อย่างไร

หากการพูดไม่ชัดของลูกไม่ได้เกิดจากสาเหตุความผิดปกติของอวัยวะที่ใช้ในการพูดและการได้ยิน คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกให้พูดชัดขึ้นได้โดยวิธีการดังนี้ค่ะ

  1. คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกฝึกพูด โดยการพูดคำนั้นซ้ำ ช้าๆ ชัดเจน ตอนฝึกลูกอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่พยายามตาสบตากับลูก พูดคำนั้นซ้ำๆ และชัดเจน
  2. ขณะฝึกลูกควรทำบรรยากาศให้เด็กรู้สึกสนุก ไม่เครียดเกินไปจนไม่ยากพูด
  3. ไม่ควรล้อเลียนคำที่ลูกพูดไม่ชัด เพราะเด็กอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องสนุกของครอบครัว
  4. คุณพ่อคุณแม่ และคนในครอบครัวควรเป็นตัวอย่างในการพูดให้ชัด เพราะเด็กวัยนี้มักจะชอบเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่

บทความยอดนิยม