พัฒนาการของเด็กหญิง VS เด็กชาย ใครเร็วกว่ากัน

พัฒนาการของเด็กหญิง VS เด็กชาย ใครเร็วกว่ากัน

สำหรับครอบครัวที่มีทั้งลูกสาวและลูกชายจะสังเกตได้ว่าพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกสาวและลูกชายนั้นไม่เท่ากัน อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมาย  พัฒนาการที่ต่างกันนั้นจะมีอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยค่ะ

1

พัฒนาการด้านต่างๆเด็กหญิงเด็กชาย
1. การพัฒนาของสมอง– สมองเล็กกว่าเพศชายทุกช่วงวัย

– สมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานเท่าๆกัน

-สมองของเด็กผู้หญิงมักแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ

-สมองใหญ่กว่าเพศหญิงทุกช่วงวัย

-มีการใช้สมองด้านในด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้าน

-สมองของเด็กผู้ชายมักแสดงออกถึงความเข้าใจ

-มีความคิดอิสระในสถานการณ์ต่างๆมากกว่าเด็กผู้หญิง

2. การเรียนรู้-เด็กผู้หญิงจะเรียนรู้ด้านภาษาได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย– การเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์การวางแผนของเด็กชายจะก้าวไปเร็วกว่า เช่น วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น
3.พัฒนาการด้านสังคม-ในวัยทารก เด็กผู้หญิงสามารถรับรู้ความรู้สึกจากสีหน้าได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย – เด็กผู้หญิงชอบมองหน้าคนมากกว่าวัตถุเคลื่อนไหว

-ทารกหญิงมักชอบเข้าสังคมและมักยิ้มได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย

-ในขณะที่เด็กจะผู้ชายชอบมองวัตถุที่เคลื่อนไหวมากกว่าหน้าคน
4. การพูด-เด็กผู้หญิงจะพูดเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 1 เดือน
5. การเลิกผ้าอ้อม-เด็กผู้หญิงสามารถเลิกผ้าอ้อมได้เร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 3 เดือน
6.น้ำหนักตัวและส่วนสูง-น้ำหนักของเด็กผู้หญิงจะเริ่มไล่ทันเด็กผู้ชายประมาณอายุ 7 เดือน-ช่วง 0 -6 เดือน น้ำหนักและส่วนสูงโดยเฉลี่ยของทารกเพศชายมักสูงกว่าทารกเพศหญิง
7.การเดินจากงานวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ

ตารางสรุปข้างต้นนั้น แอดมินได้รวบรวมจากงานวิจัยต่างๆ ซึ่งได้สรุปผลมาจากภาพโดยรวม แต่ทั้งนี้ พัฒนาการด้านต่างๆ จะเร็วหรือช้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศหญิง หรือเพศชายเพียงอย่างเดียว  ปัจจัยอื่นๆ ยังมีผลและสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้เช่นกันค่ะ  ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งมีความสำคัญมากเช่นกัน ยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชาย พัฒนาการจะเร็วกว่าหรือไม่นั้น ไม่สำคัญเท่าการที่ลูกมีพัฒนาการสมวัย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จริงมั้ยคะ

บทความยอดนิยม